Lisansüstü Öğrenciler

Son Güncelleme:
13/03/2023 - 10:13

EFFECTIVE GRADUATE WRITING

Graduate writing is a consistent challenge for graduate students, regardless of their background or experience. In this workshop, we will cover three topics that can increase your capacity for effective graduate writing. First, we will discuss key writing principles that can deepen engagement with the task of academic writing. Second, we will explore revision strategies that can assist you in improving the structure, sentences, and flow of your writing. Finally, we will consider how to build a productive writing routine. Learning to write is a crucial part of graduate education; the goal of this workshop is to help you develop an autonomous approach to managing your writing life.

Speaker: Assoc. Prof. Dr. Rachael Cayley

For presentation slides, click here. 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ 

Araştırma ve yayın etiği konusu son yıllarda akademinin gündemine en sık gelen konulardan biri olmuştur. Araştırma ve yayın etiği ihlalleri bireylere ve kurumlara zarar verdiği gibi akademinin saygınlığına da olumsuz yansımaları olmaktadır. Bu seminerde ilk olarak en sık karşılaşılan araştırma ve yayın etiği ihlalleri tartışılacaktır. Buna ek olarak, TÜBİTAK 1001 programı çerçevesinde desteklenen ve Prof. Dr. Yaşar Kondakçı tarafından yürütülen lisansüstü öğrencilerin araştırma ve yayın etiği konusundaki ihtiyaç, tutum ve davranışlarını ortaya çıkarmayı ve tutum ve davranışları yordayan değişkenleri incelemeyi amaçlayan projenin temel bulguları sunulup, yine bu proje kapsamında geliştirilen ve lisansüstü öğrencilere çevrimiçi hizmet veren araştırma ve yayın etiği portalı tanıtılacaktır. Özetle bu seminerde sizlerin araştırma yayın etiği konusunda farkındalığınızın artması ve akademik yaşantınız için araştırma ve yayın etiği konusunda kendinizi geliştirmenize katkı sağlayacak bir eğitimin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Konuşmacılar: Prof. Dr. Yaşar Kondakçı

Dr. Öğr. Üyesi Merve Zayim Kurtay

Araş. Gör. Sevgi Kaya Kaşıkçı

Projenin portalına ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

STRUCTURING OUR WRITING PRACTICE AROUND MEMORANDUMS

Writing is one of the core, if not THE core activity in academia. Developing a writing practice is often a challenging process, given that it requires us to, acquire a disciplined approach to putting words on a page. In this short seminar, I will walk you through a few strategies I use to train my students to develop a, writing practice. I will show you how writing by memorandums can help you create a more sustainable, long-term writing practice and make out of the process of writing an enjoyable journey.

Speaker: Dr. Raul Pacheco-Vega (Associate Professor, Methods Lab, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Sede Mexico), FLACSO Mexico)

HOW TO WRITE EFFECTIVE LITERATURE REVIEWS

Dr. Heddy presented strategies for most effectively writing literature reviews. He started by describing how to find and manage literature, strategies for writing the review, and provided resources for continuing your education on this topic. 
Speaker: Benjamin C. Heddy (Associate professor at the University of Oklahoma in the Instructional Psychology and Technology program) 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN İYİLİK HALLERİ: STRES VE KAYGI İLE BAŞ ETME 

Lisansüstü eğitim süresi boyunca pek çok aşamada öğrenciler çeşitli kaygı ve stres örüntüleri ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu seminerde Psikoloji biliminin önermeleri kapsamında akademik anlamda stres ve kaygı ile nasıl daha iyi baş edilebileceği üzerine bilgiler sunulmaktadır.

Konuşmacı: Dr. Psikolojik Danışman Pınar Çağ, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi'nde öğretim görevlisidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı'ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında evlilik, evlilik doyumu, eşe kendini açma, sosyal destek, romantik ilişkiler, teknoloji, akıllı telefon, sosyal medya kullanımı ve bunların yakın ilişkilere etkileri yer almaktadır.

Seminer sunusuna erişmek için tıklayınız. 

QUALITATIVE ANALYSIS WITH MAXQDA: FROM STUDY TO DESIGN APPLICATION

The purpose of this talk is to provide an overview of designing legitimate qualitative research and to demonstrate using MAXQDA qualitative data analysis software tool for data management and analysis. Dr. Toraman will start with a brief introduction to qualitative research, including developing research questions and choosing appropriate study design along with data analysis strategies. Then, she will demonstrate how to organize and code qualitative data in MAXQDA.

Speaker: Sinem Toraman, PhD

AN INTRODUCTION TO SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS

Peer-reviewed journals have been publishing academic articles since the 1600s. Consequently, there is an ever-increasing body of literature in many areas that challenge practitioners, researchers, and other consumers of research studies. Due to variation in methodology, the quality of methods employed in studies, sampling differences, and other factors, study findings can be different, even contradictory to each other. Therefore, systematic review and meta-analysis studies are crucial in reviewing the literature in a replicable way and providing an overall snapshot of the extant literature. In this brief seminar, participants will be introduced to systematic review and meta-analysis. Specifically, the position of systematic review and meta-analysis in evidence-based research will be discussed, the steps of the systematic review will be outlined, various systematic review types for social and educational sciences will be presented, and the concept of meta-analysis will be introduced.

Speaker: Assist. Prof. Abdulkadir Haktanir

For presentation slides, click here.

LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA AKADEMİK DÜRÜSTLÜK

Lisansüstü öğrencilerini akademik dürüstlük hakkında bilgilendirmek ve lisansüstü öğrencilerin akademik dürüstlüğe ilişkin farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki konulara değinilmektedir:

  • Akademik dürüstlük tanımı ve
  • Akademik dürüstlüğün akademik yaşamdaki önemi
  • İntihal tanımı ve kapsamı
  • Akademik çalışmalarda akademik dürüstlük için dikkat edilmesi gerekenler

Konuşmacı: Doç. Dr. Esra Eret

TEZ STRESİ: BİLİNÇLİ FARKINDALIK

Lisansüstü eğitim süresi boyunca pek çok aşamada öğrenciler çeşitli kaygı ve stres örüntüleri ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu dönemlerden en önemlilerinden biri de tez dönemidir. Bu seminerde Psikoloji biliminin önermeleri kapsamında tez yazma sürecinde yaşanan stres ve kaygı ile nasıl daha iyi baş edilebileceği üzerine bilgiler sunulmaktadır.

Konuşmacı: Dr. Psikolojik Danışman Pınar Çağ

UNDERSTANDING AND IMPROVING THE STRUCTURE OF YOUR WRITING 

Many writers struggle to revise their own writing. It can be deeply challenging to see problems and confusions in writing that is inherently familiar. In particular, writers often lack the capacity to revise their writing at the structural level. This missing expertise is significant because readers are reliant on sound structure to understand what they are reading. To learn to see and revise structure requires new revision techniques. The best strategy for revising the structure of academic writing is the reverse outline. This outline—which is reverse-engineered from a first draft—allows the writer to understand their own first draft and make the necessary improvements. This workshop will move through the stages of reverse outlining, giving participants a concrete introduction to this powerful technique for producing cogent academic writing.

Speaker: Assoc. Prof. Dr. Rachael Cayley

INTEGRITY DILEMMAS IN RESEARCH 

Like in any profession, students and researchers are faced with dilemmas:

Can I exclude particular observations from my research? Can I leave out certain statistics from the analysis I report? Can I use the same data set, or research idea, in multiple papers? Should I agree on a colleague being a co-author on a paper to which (s)he has not made a significant contribution? This webinar aims to expose you to such integrity dilemmas, and to support you in developing and honing your own "moral compass". We do this by discussing the principles of research integrity, as particular as they apply to the field of management research.

Speaker: Assoc. Prof. Dr. Finn Wynstra

HOW CAN WE HAVE A HEALTHY RELATIONSHIP WITH OURSELVES FOR OUR HAPPINESS AND WELL-BEING? 

The aim of this interactive seminar is to provide participants with evidence-based tools to improve our relationship with ourselves for a happier and healthier life. The topics covered will include the following:

  • Our personal definition of happiness and well-being
  • Research findings on happiness
  • Our basic psychological needs and how to fulfill them
  • Factors that contribute to our relationship with ourselves
  • Evidence-based practices to strengthen our relationship with ourselves

Speaker: Dr. Gökçe Bulgan