Nedir?

 • Dönem ortası değerlendirme öğrencilerden akademik dönemin ortasında dersle ilgili geri bildirim alınmasını sağlayan bir öğrenci değerlendirmesidir.
 • Dönem ortasında yapılan bu değerlendirme öğretim elamanına henüz dönem tamamlanmadan dersteki uygulamaları ve öğretimi konusunda gerekli iyileştirmeleri ve geliştirmeleri yapabilmesine olanak verir.
 • Öğretim elemanı için dersin etkililiğini ve öğrencilerin dersteki öğrenmelerini ve akademik başarılarını artırmanın bir yoludur.

Kimler faydalanabilir?

ODTÜ'de göreve yeni başlayan öğretim elemanları

Ne zaman başvuru yapılabilir?

Dönem ortasında ODTÜ ÖGEM tarafından gönderilen e-posta duyurusundan sonra.

Uygulama

 • Uygulama öğretim elemanının talebi doğrultusunda ODTÜ (ÖGEM) tarafından yürütülmektedir.
 • Öğretim elemanı ogem@metu.edu.tr adresine mail atarak dönem ortası değerlendirme uygulamasının sınıfında yapılmasını talep ettikten sonra kendisinden değerlendirme için sunulan yöntemlerden birisini seçmesi istenir.
 • Uygulama ODTÜ ÖGEM uzmanlarınca gerçekleştirip sonuçlar raporlanarak sadece öğretim elemanı ile paylaşılmaktadır.
 • Değerlendirme raporu öğretim elemanı ile paylaşıldıktan sonra, öğretim elemanı isterse ODTÜ ÖGEM ile görüşerek tercih ettiği konularda destek alabilir.
 • Uygulama sonucunda, öğretim elemanından "Dönem Ortası Değerlendirme Uygulamasını Değerlendirme Formu"nu doldurması ve ODTÜ ÖGEM'e iletmesi beklenmektedir.

Uygulamada kullanılabilecek iki yöntem vardır:

 1. Öğrenci Geri Bildirim Formlarının Uygulanması
 2. Küçük Grup Tartışmasının Uygulanması

DÖNEM ORTASI DEĞERLENDİRME UYGULAMASINDA ÖĞRETİM ELEMANININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Değerlendirme bir dersin önemli bir boyutu olduğu  ve öğrencilerin dersle ilgili görüşlerini etkileyebileceğini için en az bir değerlendirme yapıldıktan sonra (örneğin birinci ara sınav sonrası) dönem arası değerlendirmenin uygulanması daha uygundur.
 • Dönem ortası değerlendirmesinden önce öğrencilerinizi dönem ortası değerlendirmenin ne olduğu, ne amaçla yapıldığı, nasıl yürütüleceği ve önemi konusunda bilgilendiriniz.
 • Öğrencilerden alınacak geri bildirimin daha güvenilir ve samimi olması için kimliklerinin hiç bir şekilde açıklanmayacağı ve değerlendirmenin sadece dersi ve öğretimi geliştirmek amacıyla kullanılacağı konusunda uyarınız.
 • ODTÜ ÖGEM'le iletişime geçerek uygulamayı tek başınıza yürütmek istediğinizi belirttiğiniz takdirde formları sınıfınızda uygulayabilirsiniz. Ancak kendi yapacağınız değerlendirmede öğrencilerin fikirlerini sizinle ne derece rahatlıkla paylaşabileceklerini tekrar gözden geçiriniz. Grup tartışmalarında dışarıdan bir uzmanın değerlendirmesinin daha sağlıklı olacağını unutmayınız.
 • Uygulama sonuçları tarafınıza iletildikten sonra öğrencilerin dersinizle ilgili geri bildirimlerini dikkatlice gözden geçirip öğrencilerinizle paylaşmanız/tartışmanız ve dersinizde mümkün olan gerekli iyileştirmelerini yapmanız dönem ortası değerlendirmenin işe yaradığını göstermektedir ve ayrıca öğrencilerin bir sonraki değerlendirme için motivasyon ve inançlarını artıracaktır.