Son Güncelleme:
13/03/2019 - 22:39

A.B.D'deki üniversite öğretimi ve öğretim üyesi yetiştirme konusunda çalışmalar yürüten Individual Development and Educational Assessment – IDEA Center (Bireysel Gelişim ve Eğitim Değerlendirme Merkezi) ile temasa geçilmiş ve üniversite öğretiminin geliştirilmesine yönelik etkili öğretim ile ilgili 50'ye yakın çalışmanın Türkçeye tercüme edilmesi için izin alınmıştır. Çevirileri ve kontrolleri (dil uzmanı, Akademik Yazı Merkezi ve Türkçe bölümü tarafından) tamamlanan on iki rapor IDEA Center'a gönderilmiştir. IDEA center bu çalışmaları Amerika'da başka bir Türkçe dil uzmanına göndererek gerekli düzeltme ve düzenlemelerde bulunmuştur. Bu süreç sonunda IDEA center çalışmaların Türkçe olarak yayınlanmasına izin vermiştir. Aşağıda çeviri süreçleri tamamlanmış IDEA raporlarını linklerine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıdaki numarlandırılmış IDEA Raporlarını isimlerine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

IDEA Raporu 1: Öğrencileri Motive Etmek

IDEA Raporu 27: Ders İzlencesi Oluşturmak

IDEA Raporu 34: Aktif ve Anlamlı Öğrenme Üzerine

IDEA Raporu 38: İşbirlikli Öğrenme Yoluyla Öğrenmeyi Geliştirme

IDEA Raporu 39: Öğrenciler ile Yakınlık Kurma: Kişisel Etkileşim ve Öğrenme

IDEA Raporu 40: Öğrencilerin Okumasını Sağlamak: On Dört Tavsiye

IDEA Raporu 41: Öğrencinin Amaca Yönelimi, Motivasyon ve Öğrenme

IDEA Raporu 42: Bütünleşik Ders Tasarımı

IDEA Raporu 46: Etkili Düz Anlatım Yöntemi

IDEA Raporu 47: Derin Öğrenmeyi Geliştirmek

IDEA Raporu 49: Etkili Sınıf Tartışmaları

IDEA Raporu 53: Yüzyüze Eğitim Yapılan Derslerde Etkin Öğrenme Stratejileri