Üniversitemizde 1999 yılından bu yana düzenlenmekte olan Etkili Öğretim Seminerinin amacı, mesleğe yeni başlayan öğretim elemanlarına üniversitede etkili bir eğitici olmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri kapsamlı teorik ve uygulamalı bir eğitimle kazandırmaktır. Etkili Öğretim Semineri, fakülte farkı gözetilmeksizin ODTÜ'de göreve yeni başlamış bütün öğretim elemanlarının katılımına açıktır.

Etkili Öğretim Seminerinin kapsamı ve süresi yıllar içinde farklılıklar göstermiştir. Günümüze değin toplam 23 Etkili Öğretim Semineri düzenlenmiştir. 2006-2008 yılları arasında seminer, "Etkili Öğretim, Ar-Ge ve Topluma Hizmet" adıyla verilmiştir. Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi'nin (ÖGEB) 2009 yılında kurulması ve 2015 yılından itibaren de Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi (ÖGEM) adıyla hizmetlerine devam etmesinin ardından, Etkili Öğretim Semineri ÖGEM tarafından düzenlenmeye başlamıştır.

Nedir?

Deneyimli öğretim üyelerimizin üniversite eğitimi ile ilgili bilgi ve deneyimlerini mesleğe yeni başlayan öğretim elemanları ile paylaştığı seminer serisidir.

Seminer Başlıkları:

Eğitimde Etkili İletişim

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Etkili Öğretim Stratejileri

Eğitimde Ölçme Değerlendirme

Kimler faydalanabilir?

ODTÜ'de göreve yeni başlayan öğretim elemanları