Nedir?

• Ders gözlemi uygulaması öğretim üyesinin talebi üzerine yüz yüze ya da çevrimiçi derslerde gözlem yapılarak öğretim üyesine geri bildirim verilmesidir.

• Bu uygulama, ders işleyişinin, ders izlencesinin, öğretim materyallerinin ve/veya değerlendirme araçlarının incelenmesini kapsayabilir.

• Uygulamanın amacı, öğretim üyesinin dönem içinde aldığı geri bildirimlere dayalı olarak dersinde iyileştirmeler yapması için uzman desteği sağlamaktır.

Kimler faydalanabilir?

ODTÜ'de görev yapan öğretim üyeleri

Ne zaman başvuru yapılabilir?

Dönem ortasında ODTÜ ÖGEM tarafından gönderilen e-posta duyurusundan sonra

Ders gözlemi uygulaması nasıl yapılır?

• Uygulama öğretim elemanın talebi üzerine, ODTÜ ÖGEM uzmanları tarafından yürütülmektedir.

• Öğretim üyesi uygulama talebini, ogem@metu.edu.tr adresine eposta göndererek yapar.

• Öğretim üyesinden uygulama öncesi bilgi formunu doldurması istenir (Form A).

• Öğretim üyesi tarafından belirlenen gün ve saatte, ODTÜ ÖGEM uzmanı ders gözlem formunu (Form B veya Form C) kullanarak en az bir saat gözlem yapar.

• Öğretim üyesinin öğrencileri gözlemin ne amaçla yapıldığı ve nasıl yürütüleceği konusunda bilgilendirmesi beklenir.

• Öğretim üyesinin talep etmesi durumunda ders izlencesi, materyalleri ve/veya değerlendirme araçları ODTÜ ÖGEM uzmanları tarafından değerlendirilir.

• Ders gözlemi sonucunda uzman tarafından yapılan değerlendirmeyi içeren rapor, en geç bir hafta içinde sadece öğretim üyesi ile paylaşılır. Eğer yapıldıysa, ders izlencesi ve materyal inceleme sonuçları da bu raporda yer alır.

• Gözlem raporu paylaşıldıktan sonra, öğretim üyesi ile çevrimiçi ya da yüz yüze toplantı yapılarak sonuçlar değerlendirilir.

• Uygulama tamamlandıktan sonra, öğretim üyesinden değerlendirme formunu (Form D) doldurması istenir.


Son Güncelleme:
11/01/2022 - 14:25