Son Güncelleme:
10/01/2020 - 16:46

Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin temelleri, 2009 yılında kurulan Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi (ÖGEB) ile atılmıştır. ÖGEB öğrencilere ve öğretim üyelerine yönelik olarak yürüttüğü destek hizmetleri ile öğrenci gelişimine ve öğretimin iyileştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Rektörlüğe bağlı olan bu birimin, merkez olarak yeniden yapılandırılması için Yükseköğretim Kurulu'na gerekli başvurular yapılmış ve Yürütme Kurulu'nun 5 Mayıs 2015 tarihli toplantısında merkezin kurulması uygun bulunmuştur.

Böylece, ODTÜ ÖGEM Türkiye'de bir devlet üniversitesi bünyesinde kurulan ilk ve tek öğrenme ve öğretme merkezi olmuştur.