SEMINAR DESCRIPTION: Araştırma ve yayın etiği konusu son yıllarda akademinin gündemine en sık gelen konulardan biri olmuştur. Araştırma ve yayın etiği ihlalleri bireylere ve kurumlara zarar verdiği gibi akademinin saygınlığına da olumsuz yansımaları olmaktadır. Bu seminerde ilk olarak en sık karşılaşılan araştırma ve yayın etiği ihlalleri tartışılacaktır. Buna ek olarak, TÜBİTAK 1001 programı çerçevesinde desteklenen ve Prof. Dr. Yaşar Kondakçı tarafından yürütülen lisansüstü öğrencilerin araştırma ve yayın etiği konusundaki ihtiyaç, tutum ve davranışlarını ortaya çıkarmayı ve tutum ve davranışları yordayan değişkenleri incelemeyi amaçlayan projenin temel bulguları sunulup, yine bu proje kapsamında geliştirilen ve lisansüstü öğrencilere çevrimiçi hizmet veren araştırma ve yayın etiği portalı tanıtılacaktır. Özetle bu seminerde sizlerin araştırma yayın etiği konusunda farkındalığınızın artması ve akademik yaşantınız için araştırma ve yayın etiği konusunda kendinizi geliştirmenize katkı sağlayacak bir eğitimin tanıtılması amaçlanmaktadır.

BIO: Prof. Dr. Yaşar Kondakçı, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi anabilim dalında görev yapmaktadır. Dr. Kondakçı'nın çalışmaları yükseköğretim, eğitim yönetimi, politikası ve liderlik konularına odaklanmaktadır. Dr. Kondakçı The Oxford Encyclopedia of Educational Administration; Refugees, Migrants, and Global Challenges in Higher Education ve Eğitim Yönetiminde Araştırma Yöntemleri kitaplarının eş editörü, Higher Education in the Era of Migration, Displacement and Internationalization kitabının da eş yazardır. Dr. Kondakçı, Higher Education Governance & Policy dergisinin kurucu editörüdür. 2008-2009 yılları arasında Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği konsey üyeliği görevini yürütmüştür. 2011-2021 yılları arasında başarıyla tamamlanmış 9 doktora ve 11 yüksek lisans tez çalışmasını yönetmiştir.


Son Güncelleme:
24/05/2022 - 07:05