Erteleme Psiko-Eğitim Grubu

Ocak-Şubat 2015

ODTÜ’de Yeni Bir Yaşam Semineri

29 Eylül 2015

8 Adımda Ders Çalışma Yolları: Yok Öyle Bir Şey!

14 Ekim 2014

ODTÜ’de Spor

15 Ekim 2014

Etkili İngilizce Öğrenme Semineri

24 Şubat 2014

İYS’ye Giden Yolda Adım Adım Yanlışlarımız

22 Ekim 2014

Etkili Öğretim Semineri

21 Şubat 2014

28 Şubat 2014

Herkes Bana Bakarken Konuşamıyorum

23 Ekim 2014

Olumsuz Duygularla Baş Etme

12 Mart 2014

Sınav Kaygısı Derslerden Kalmanıza Neden Olmasın

6 Kasım 2014

Aşk ve Romantik İlişkiler

26 Mart 2014

Erteliyorum Öyleyse Yarın

12 Kasım 2014