• Assessment Approaches ib Higher Education, Hacettepe University, 2021 - (Assoc. Prof. Dr. Yeşim Çapa Aydın)
 • Teaching and Learning Centers during and after Pandemic (Invited Panelist), Ted University, 2021 - (Assoc. Prof. Dr. Yeşim Çapa Aydın)
 • Assesment OF or FOR learning: What impact a word difference makes (Invited Speaker), Sabancı University, 2019 - (Assoc. Prof. Dr. Yeşim Çapa Aydın) 
 • Öğrenme ve Öğretmede Güncel Yaklaşım ve Uygulamalar, Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, 2017 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, 2017 - (Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın)
 • Yükseköğretimde Öğrenen Merkezli Yaklaşım: Öğrenme için Değerlendirme, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, 2017 (Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın)
 • Öğrenme - Öğretmede Güncel Yaklaşımlar ve Kütüphaneler, ANKOS, 2017 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)
 • ODTUSyllabus, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2015 (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri, Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın)
 • Bilinçli Farkındalıkla Öğretmek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)
 • Etkili İletişim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)
 • ODTUSyllabus, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri, Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın)
 • Ölçme ve Değerlendirme, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014 - (Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın)
 • Öğrenen Merkezli Yaklaşım, Abdullah Gül Üniversitesi, 2013 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)
 • Aktif Öğrenme, Abdullah Gül Üniversitesi, 2013 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)
 • Öğrenci ile İletişim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2013 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)

Last Updated:
09/12/2021 - 13:34