Son Güncelleme:
10/05/2024 - 10:12

DOÇ. DR. YEŞİM ÇAPA AYDIN

Müdür

capa@metu.edu.tr

Yeşim Çapa Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesi ve Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi'nde müdürdür. Biyoloji ve Fen Bilimleri Eğitimi alanındaki lisans derecelerini ODTÜ'den, Ölçme ve Değerlendirme alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Ohio Devlet Üniversitesi'nden almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında yüksek öğretimde ölçme ve değerlendirme, mesleki gelişim, performans değerlendirme, akademik duygular ve özyeterlik vardır.

DOÇ. DR. NUR AKKUŞ ÇAKIR

Müdür Yardımcısı

nakkus@metu.edu.tr

Nur Akkuş Çakır, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesi ve Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi'nde müdür yardımcısıdır. İngilizce Öğretimi alanındaki lisans derecesini ODTÜ'den, Eğitim Programları ve Öğretim alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Hacettepe Üniversitesi'nden almıştır. Drexel Üniversitesi Westphal College of Arts and Design programında doktora sonrası araştırmalarını yürütmüştür. Araştırma ilgi alanları arasında yenilikçi öğrenme teknolojilerinin eğitime entegre edilmesi, öğretmen kimliği, öğretmen adayları ve öğrenciler için teknoloji temelli kimlik geliştirme fırsatları yer almaktadır.


DOÇ. DR. ESRA ERET

Öğretim Görevlisi

eseret@metu.edu.tr

Esra Eret, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi'nde öğretim görevlisidir. Lisans derecesini ODTÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden; yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında öğretmen eğitimi, program geliştirme ve değerlendirme, yüksek öğretimde eğitim ve öğretimi geliştirme, akademik dürüstlük, öğretim tasarımı, yüksek öğretimde öğretim ve öğrenme, öğretim yöntem-teknikleri, kapsayıcı eğitim ve nörobilimin eğitim ortamlarında uygulanması gibi konular yer almaktadır.


HİLAL ALTUNAY YILMAZ

Araştırma Görevlisi

haltunay@metu.edu.tr

Hilal Altunay Yılmaz, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi'nde araştırma görevlisidir. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı'ndan; yüksek lisans derecesini ODTÜ, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı'ndan almıştır. Halen ODTÜ'de Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı'nda doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırma ilgi alanları arasında yılmazlık, sosyal destek, yas ve travma yer almaktadır.


ESMA ÇINAR

Destek Personeli

Esma ÇINAR, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi'nde destek personelidir.