Yayınlar

Makaleler

  • Çapa Aydın, Y., Yerin Güneri, O., Barutçu Yıldırım, F., & Çağ, P. (2015). Predicting college student success: college engagement and perceived English language proficiency. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(2), 229-240. 
  • Barutçu Yıldırım, F., Yerin Güneri, O, & Çapa Aydın, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilişkili değişkenler. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 521-533.