Öğrenci Geri Bildirim Formlarının Uygulanması

 • Öğrencilerden dersle ilgili geri bildirim almak için belirlenen gün ve saatte ODTÜ ÖGEM uzmanı sınıfınızı ziyaret eder.

 • Siz sınıftan ayrıldıktan sonra öğrencilere dönem ortası değerlendirmesiyle ilgili bilgi verir ve sizin seçeceğiniz aşağıdaki geri bildirim formlarından birisini tüm öğrencilerden tamamlamalarını ister. 

 • ODTÜ ÖGEM uzmanı öğrencilerden toplanan verileri  uygun veri analizi yöntemini kullanarak analiz eder, raporlar ve sonuçları öğretim elemanı ile paylaşır.

 • Raporlama tamamlandıktan sonra, öğrenci formlarının orijinal halleri ODTÜ ÖGEM tarafından imha edilir.

Aşağıda öğretim elemanının seçebileceği iki adet geri bildirim formu sunulmuştur:

 

 

Form A: Mid-Semester Evaluation Student Survey

 • Formda 5’li likert tipi bir ölçek ve açık uçlu sorular yer almaktadır.

 • Doldurulması 20-25 dakika sürebilir.

 • Öğretim elemanı isterse forma madde ekleyebilir ya da dersi için uygun olmayan maddeleri formdan çıkarabilir. Uygulamanın daha kısa sürmesini istenirse, açık uçlu sorular formdan çıkarılabilir.

 • Veriler istatistiksel olarak analiz edilmekte; açık uçlu soruların cevapları ise içerik analizine tabi tutulmaktadır.

Form B: Mid-Semester Evaluation Open-Ended Feedback Form

 • Açıkuçlu sorulardan oluşmaktadır. 

 • Doldurulması 15-20 dakika sürebilir.  

 • Öğretim elemanı isterse forma dersiyle ilgili değerlendirilmesini istediği diğer sorular da ekleyebilir.

 

Avantajları
 • Ders içinde bu yöntemle öğrencilerden alınacak geri bildirimde öğrencilerin cevap verme oranları yüksektir.

 • Aynı anda daha fazla öğrenciden veri toplanır.  

Dezavantajları
 • Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtların güvenirliği tartışılabilir.

 • Öğrenciler açık uçlu soruların cevaplarını yazmaktan kaçınabilirler.