Etkinlikler

Akademik Başarı ve Motivasyon

Seminerde akademik başarıyı tanımlama, akademik başarıyı etkileyen faktörler, içsel ve dışsal motivasyon gibi konulara değinilmekte aynı zamanda başarıyı ve motivasyonu artırmaya yönelik stratejiler tartışılmaktadır. Seminer yılda 2 kez tekrarlanmaktadır.

Sunu İçeriği:

  • Kendine özgü akademik başarı tanımı geliştirme
  • Akademik başarıyı etkileyen faktörler
  • İçsel ve dışsal motivasyon
  • Amaç belirleme
  • Motivasyonu ve başarıyı artırmaya yönelik strateji belirleme