Ekibimiz

PROF. DR. OYA YERİN GÜNERİ, Başkan

Oya Yerin Güneri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi ve Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi’nde başkan olarak görev yapmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında, üniversite düzeyinde psikolojik danışma ve rehberlik, okulda zorbalık ve şiddet, kariyer gelişimi ve danışmanlığı yer almaktadır.

DOÇ. DR. YEŞİM ÇAPA AYDIN, Başkan Yardımcısı

Yeşim Çapa Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi ve Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi’nde başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Biyoloji ve Fen Bilimleri Eğitimi alanındaki lisans derecelerini ODTÜ’den, Ölçme ve Değerlendirme alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Ohio Devlet Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında uygulamalı ölçme/istatistik, istatistik öğretimi, öğretmen eğitimi, özyeterlik, ve özdüzenleme vardır.

DR. PINAR ÇAĞ, Uzman

Pınar Çağ, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi'nde uzman ve Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı doktora öğrencisidir. Lisans ve yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında evlilik doyumu, sosyal destek ve romantik ilişkiler yer almaktadır.

DR. ESRA ERET ORHAN, Eğitim ve Öğretim Planlamacısı

Esra Eret Orhan, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi'nde eğitim ve öğretim planlamacısıdır. Lisans derecesini ODTÜ, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden; yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında meslek öncesi öğretmen eğitimi, program geliştirme ve değerlendirme, öğretim tasarımı, fiziksel öğrenme ortamları ve öğretim yöntem-teknikleri yer almaktadır.

DR. FUNDA BARUTÇU YILDIRIM, Araştırma Görevlisi

Funda Barutçu Yıldırım, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi’nde araştırma görevlisidir. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’ndan, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında yakın ilişkiler, ayrılık, üniversite yaşamına uyum, motivasyon, öz-saygı yer almaktadır.