Yayınlar

Makaleler

 • Çapa Aydın, Y., Yerin Güneri, O., Barutçu Yıldırım, F., & Çağ, P. (2015). Predicting college student success: college engagement and perceived English language proficiency. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(2), 229-240. 
 • Barutçu Yıldırım, F., Yerin Güneri, O, & Çapa Aydın, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilişkili değişkenler. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 521-533.
 • Yerin Güneri, O., Barutçu Yıldırım, F., Çapa Aydın, Y., Owen, D.W., & Çelen Demirtaş, S. (2017). Üniversite öğrencilerinin üniversitede sunulabilecek hizmetlere yönelik ihtiyaçları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 17-28
 • Eret-Orhan, E., Çapa Aydın, Y. & Yerin Güneri, O. (2017). Yükseköğretimde öğretimi geliştirmek amacıyla ders izlencesi hazırlama: öğretim elemanları için bir kılavuz. Yüksek Öğretim ve Bilim, 7(3), 611-616.
 • Yerin Güneri, O., Eret Orhan, E., Çapa Aydın, Y. (2017). Professional development needs of junior faculty: a survey study in a public university in Turkey. Yükseköğretim Dergisi, 7(2), 73-81. doi:10.2399/yod.17.005

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 • Capa Aydin, Y., Güneri, O., & Eret Orhan, E. (2015). Insights into assessment in science, technology, engineering, and mathematics classes. 40th annual meeting of Professional Organization Development (POD) Conference, San Francisco, CA.    
 • Guneri O., Capa-Aydin, Y., & Eret Orhan E. (2015). New faculty members: Closer look at the challenges of faculty returned home from the United States. 40th annual meeting of Professional Organization Development (POD) Conference, San Francisco, CA.  
 • Capa Aydin, Y., Guneri, O., Eret Orhan, E. & Barutcu Yıldırım, F. (2015). Perceptions of academic advisors and students about academic advising program: holding a mirror for service improvement. European Conference on Educational Research (ECER), Budapest.
 • Guneri, O., Sumer, H. C., Cag, P., Barutcu Yıldırım, F., Aydin, G., & Capa Aydin, Y. (2015). Alumni and student opinions regarding areas of improvement in undergraduate education and competences of the graduates. European Conference on Educational Research (ECER), Budapest.
 • Aydın, G.  (2015). Learning Needs of Preparatory Students. 12th METU International ELT Convention, Ankara.
 • Aydın, G. & Yerin-Güneri, O. (2014). Qualitative and quantitative evaluation of an English language peer tutoring program for low achieving students. INSTALL International Conference: Reflexivity in Higher Education: Research and Models of Intervention for Underachieving Students, Naples, Italy.
 • Çapa Aydın, Y., Yerin Güneri, O.,  Yıldırım Barutçu, F. & Çağ, P. (2013). Predicting college student success and gains: College engagement and perceived English language proficiency. European Conference on Educational Research (ECER), İstanbul.
 • Aydın, G. & Yerin-Güneri, O. (2012). “Let’s learn together”: Academic support program. Embracing Challenges. 11th METU International ELT Convention, Ankara, Turkey.

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 • Çapa Aydın, Y., Yerin Güneri, O., Eret Orhan, E., & Barutçu Yıldırım, F. (2016). Akademik danışmanlık uygulamasının değerlendirilmesi [An evaluation of academic advising program]. Paper presented at the 25th National Educational Sciences Congress, Antalya. 
 • Çapa Aydın, Y. (2015). ODTÜ Center for Advancing Learning and Teaching. Invited talk at the First Annual Meeting of Centers for Teaching and Learning in Turkey. Koç Üniversitesi, İstanbul.  
 • Çağ, P., Aydın, G. Yıldırım Barutçu, F., Yerin Güneri, O. Çapa Aydın, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin başarı ve başarısızlıklarını etkileyen faktörlere nitel bir bakış. VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyum, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Barutçu, F., Çapa Aydın, Y., & Yerin Güneri, O. (2012). Üniversite düzeyinde öğrenci memnuniyeti ve ilişkili değişkenler. ODTÜ Uygulamalı Eğitim Kongresi, Ankara.
 • Yumurtacı, D., Yerin Güneri, O., & Çapa Aydın, Y. (2012). International student satisfaction: A descriptive study. Uygulamalı Eğitim Kongresi, Ankara.
 • Yerin Güneri, O., Çapa Aydın, Y. Owen, D., Çelen, S., & Kurtoğlu, M. (2010). ODTÜ Öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçları analizi çalışması. V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Mersin.