Seminerler

Akademik Başarı ve Motivasyon

Seminerde akademik başarıyı tanımlama, akademik başarıyı etkileyen faktörler, içsel ve dışsal motivasyon gibi konulara değinilmekte aynı zamanda başarıyı ve motivasyonu artırmaya yönelik stratejiler tartışılmaktadır. Seminer yılda 2 kez tekrarlanmaktadır.

Sunu İçeriği:

 • Kendine özgü akademik başarı tanımı geliştirme
 • Akademik başarıyı etkileyen faktörler
 • İçsel ve dışsal motivasyon
 • Amaç belirleme
 • Motivasyonu ve başarıyı artırmaya yönelik strateji belirleme

Verimli Ders Çalışma Yolları

Seminer öğrencilerin akademik hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri ders çalışma becerilerini içermektedir. Seminer yılda iki kere tekrarlanmaktadır.

Sunu İçeriği: 

 • Öğrenme stilleri
 • Üniversitede verimli çalışmayı etkileyen faktörler
 • Amaç belirleme ve zaman yönetimi
 • Odaklanma ve hafıza
 • Kavramsal anlam ve kritik düşünme
 • Sınava hazırlık ve performans
 • Kaygı ve stresle baş etme yolları
 • Not alma

Erteleme

Seminerde öğrencilerin akademik başarılarını etkileyebilecek erteleme davranışı hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Seminer yılda iki kere tekrarlanmaktadır.

Sunu İçeriği: 

 • Erteleme nedir?
 • Neleri Erteleriz?
 • Neden Erteleriz?
 • Neden zamanımızı verimli kullanamıyoruz?
 • Nasıl erteleriz?
 • Nasıl yeneriz?

Etkili İngilizce Öğrenme

İngilizce yeterlik sınavına hazırlanırken yapılan yanlışlar ve etkili dil öğrenme stratejileri hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmektedir. Seminer yılda iki kere tekrarlanmaktadır. 

Sunu İçeriği: 

 • Kelime öğrenirken yaptığımız yanlışlar ve yapılması gerekenler
 • Okuma becerisini geliştirirken yaptığımız yanlışlar ve yapılması gerekenler
 • Yazma becerisini geliştirirken yaptığımız yanlışlar ve yapılması gerekenler
 • Konuşma becerisini geliştirirken yaptığımız yanlışlar ve yapılması gerekenler
 • Dinleme becerisini geliştirirken yaptığımız yanlışlar ve yapılması gerekenler

Sunu Kaygısı

Seminerde etkili konuşmanın tanımı, iyi bir konuşmanın özellikleri, topluluk önünde sunum yaparken içeriği görsel olarak etkili sunmanın püf noktaları, topluluk önünde konuşma kaygısı, nasıl azaltılabileceği ve bireye baş etme yöntemleri yer almaktadır. Seminer yılda iki kere tekrarlanmaktadır. 

Sunu İçeriği:

 • Etkili Konuşmanın Tanımı ve Özellikleri
 • Sunum Nedir? Sunum Planı Oluşturma
 • Etkili Sunum Yapabilme
 • Sunumun Giriş/Gövde/Sonlandırma Teknikleri
 • Sunum İçeriğinin Görsel Olarak Etkili Sunulmasında Püf Noktaları
 • Topluluk Önünde Konuşma Kaygısı
 • Bilişsel Davranışçı Terapiye Göre Kaygıyı Açıklama
 • Kaygı Konuşmamızı Nasıl Etkiliyor?
 • Sunumdan Önce Kaygıyı Azaltma Yolları
 • Optimal Kaygı ve Kendi Tekniklerimiz

Aşk ve Romantik İlişkiler

Seminerde aşkın doğası, biyolojik/psikolojik alt yapısı, teorik yapısı, kuramlar tarafından nasıl açıklandığı, nasıl geliştiği ve aşamaları, hormonel ve biyolojik etkileri, vücudumuzda ve zihnimizde yarattıkları, günümüzün post-moderniteye dönük aşk tanımları, online aşk ve sosyal medyanın aşk biçimleri üzerindeki etkileri, son güncel araştırma bulgularına yer verilmektedir. Seminer yılda iki kere tekrarlanmaktadır. 

Sunu İçeriği:

 • Aşk nedir? Tanımlar (tdk, ekşi sözlük, psikoloji kuramları)
 • Psikoloji Teorilerine Göre Aşk
 • Aşkın Beyin ve Hormonlarla İlişkisi
 • Romantik İlişkilerin Başlaması, Gelişmesi
 • Günümüz Aşkları, Post Modern Aşk
 • Online Aşk
 • Sosyal Medya ve Aşk

Ayrılık

Seminerde ayrılığa ilişkin tanımlara, psikoloji kuramları tarafından nasıl açıklandığına, ayrılığın olası evrensel nedenleri ve psikolojik, fizyolojik ve sosyal sonuçlarına, travmatik aşamalarına (şok ve inkar, kabul, yeniden yapılanma), ayrılıkta cinsiyet farklılıkları ve ayrılıkla sağlıklı baş etme stillerine yer verilmektedir. Seminer yılda iki kere tekrarlanmaktadır.   

Sunu İçeriği:

 • Ayrılığın Tanımları (tdk, ekşi sözlük, teorik tanımlar)
 • Ayrılık Kuramları
 • Ayrılık Nedenleri
 • Travma Evreleri (Şok ve İnkar, Kabul, Yeniden Yapılanma)
 • Ayrılığın Psikolojik, Fizyolojik ve Sosyal Sonuçları
 • Ayrılıkta Cinsiyet Farklılıkları
 • Ayrılıkla Baş Etme
 • Sağlıklı Baş Etme Stilleri

Sınav Kaygısı

Seminerde kaygının tanımı, sınav kaygısının tanımı, kaygı döngüsünün kırılmasının güç ve tekrarlayan yapısının nasıl olduğu, oluş nedenleri, kaygıyı kontrol altına alabilmenin çeşitli yolları, sınav öncesi-sınav sırası-sınav sonrasında kaygıyla nasıl baş edilebileceği gibi bilgiler yer almaktadır.  Seminer yılda iki kere tekrarlanmaktadır.

Sunu İçeriği:

 • Kaygının Tanımı
 • Sınav Kaygısının Tanımı
 • Kaygı Döngüsü
 • Kaygıyı Kontrol Altına Alma Yolları
 • Sınav Kaygısının Olası Nedenleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Bakış Açısıyla Sınav Kaygısını Anlamak
 • Sınav Öncesi, Sınav Sırası ve Sınav Sonrasında Kaygıyla Başa Çıkabilme Yolları 

Olumsuz Duygularla Baş Etme

Seminerde duyguları tanımlama ve ifade etme, olumsuz duyguları kabul etme ve olumsuz duygularla baş etme stratejileri belirleme konularında bilgi verilmekte ve buna ilişkin aktiviteler yapılmaktadır. Seminer yılda 2 kez tekrarlanmaktadır.

Sunu İçeriği:

 • Duygu tanımı
 • Duyguların farkında olma
 • Olumsuz duyguları kabul etme
 • Duyguları ifade etme
 • Olumsuz duygularla baş etmek için sağlıklı strateji belirlemek

İletişim Becerileri

Seminerde iletişimin tanımına, bileşenlerine, çeşitlerine ilişkin bilgi verilmekte, etkili iletişimin önündeki engeller ve etkili iletişimi arttırmak için öneriler tartışılmaktadır. Seminer yılda 2 kez tekrarlanmaktadır.

Sunu İçeriği:

 • İletişim süreci
 • İletişim kodları
 • İletişim çeşitleri
 • Etkili iletişim
 • Etkili iletişimi sağlamak için öneriler

Üniversite Yaşamına Merhaba

Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerimizin uyum sürecini kolaylaştırmak için sosyal, kişisel ve akademik uyuma, destek alınabilecek kaynaklara ilişkin bilgiler verilmekte, öğrencilerin yaşadıkları deneyimler paylaşılmaktadır. Seminer okulların açıldığı ilk haftalarda gerçekleştirilmektedir.

Sunu İçeriği:

 • Üniversite yaşamına ilişkin genel bilgiler
 • Sosyal uyum
 • Kişisel uyum
 • Akademik uyum
 • Uyumu arttırmak için öneriler
 • Destek alınabilecek kaynaklar