Ekibimiz

PROF. DR. OYA YERİN GÜNERİ, Müdür (guneri@metu.edu.tr)

Oya Yerin Güneri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında, üniversite düzeyinde psikolojik danışma ve rehberlik, üniversite öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları, öğrenmelerini etkileyen faktörler, öğretim üyesi öğrenci iletişimi, kariyer gelişimi ve danışmanlığı yer almaktadır.

DOÇ. DR. YEŞİM ÇAPA AYDIN, Müdür Yardımcısı

Yeşim Çapa Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesidir. Biyoloji ve Fen Bilimleri Eğitimi alanındaki lisans derecelerini ODTÜ’den, Ölçme ve Değerlendirme alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Ohio Devlet Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında uygulamalı ölçme/istatistik, istatistik öğretimi, öğretmen eğitimi, özyeterlik, ve özdüzenleme vardır.

DR. PINAR ÇAĞ, Dr. Öğretim Görevlisi

Pınar Çağ, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi'nde uzman olarak görev yapmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı'ndan almıştır.  Araştırma ilgi alanları arasında evlilik, evlilik doyumu, sosyal destek, kendini açma, iletişim, romantik ilişkiler ve evlilik ve aile danışmanlığı yer almaktadır.

DR. ESRA ERET, Dr. Öğretim Görevlisi

Esra Eret, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi'nde öğretim görevlisidir. Lisans derecesini ODTÜ, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden; yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında öğretmen eğitimi, program geliştirme ve değerlendirme, yüksek öğretimde eğitim ve öğretimi geliştirme, akademik dürüstlük, öğretim tasarımı, fiziksel öğrenme ortamları ve öğretim yöntem-teknikleri gibi konular yer almaktadır.

DR. FUNDA BARUTÇU YILDIRIM, Araştırma Görevlisi

Funda Barutçu Yıldırım, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi’nde araştırma görevlisidir. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’ndan, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında yakın ilişkiler, ayrılık, üniversite yaşamına uyum, motivasyon, öz-saygı yer almaktadır.

ESMA ÇINAR