Eğitimler

  • Öğrenci ile İletişim, ODTÜ, 2013 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)
  • Öğrenmeye Aktif Katılma, Abdullah Gül Üniversitesi, 2013 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)
  • Öğrenen Merkezli Yaklaşım, Abdullah Gül Üniversitesi, 2013 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)
  • Effective Communication in Teaching, METU, 2014 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)
  • Bilinçli Farkındalıkla Öğretmek, ODTÜ, 2014 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)
  • Öğrenme - Öğretmede Güncel Yaklaşımlar ve Kütüphaneler, ANKOS, 2017 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)
  • Öğrenme ve Öğretmede Güncel Yaklaşım ve Uygulamalar, Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, 2017 - (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)