Amaçlarımız

ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM), üniversite düzeyinde öğrenme ve öğretim süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, ODTÜ ÖGEM

 • Öğrencilerin akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar yürütmeyi,
 • Öğretim üye ve görevlilerine yönelik öğretimi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan programlar sunmayı,
 • Mesleğe yeni başlayan öğretim üyeleri için mesleğe uyum programları düzenlemeyi,
 • Yeni göreve başlayan araştırma görevlileri için uyum programı yürütme ve araştırma görevlilerinin öğretme becerilerini geliştirmeye yönelik seminer ve eğitimler yürütmeyi,
 • Öğrenme ortamını geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmalar yürütme; araştırma sonuçlarını yayınlama ve kurum içi ilgili birimlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi gelişti- recek düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmayı,
 • Merkezin çalışma alanları kapsamında danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

 

Merkezin Faaliyetleri 

 • Üniversiteye yeni katılan öğretim elemanlarına yönelik etkili öğretim seminerleri
 • Öğretim elemanlarına yönelik öğrenciyle iletişim, ölçme ve değerlendirme, öğretimde teknoloji kullanımı, öğretim yöntemleri gibi konularda seminerler
 • Öğretim elemanlarının öğretimlerini iyileştirmeye yönelik bireysel veya grup danışmanlığı hizmeti
 • Farklı alanlardan, bölümlerden öğretim elemanlarının bir araya gelerek eğitim ve öğretim ile ilgili bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaştıkları öğrenme ortamları
 • Akademik konulara yönelik bireysel veya grup rehberliği ve danışmanlığı hizmeti
 • Öğrencilere öğrenmelerini geliştirmeyi amaçlayan öğrenme becerileri ve stratejileri, zaman yönetimi, sınavlara hazırlık, sınav kaygısı ile başa çıkma, erteleme davranışının üstesinden gelme gibi konularda seminerler
 • Akran destekli ders çalışma programları,
 • Üniversitemize yeni katılan öğrencilerin akademik ve sosyal uyumunu destekleyici oryantasyon programı,
 • Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin profil, ihtiyaç ve memnuniyetini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla araştırmalar,
 • Öğrencilerin akademik gelişimini takip etme; öğrencilerin gelişimini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen etkenler hakkında araştırmalar,
 • Merkezin çalışma alanları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar,
 • Merkezin çalışma alanları kapsamında seminerler ve bilimsel toplantılar,
 • Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti ve işbirliği çalışmaları